วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การขึ้นหมาก


การขึ้นหมาก
ไม่ว่าขึ้นต้นหมากก่อนหรือหลัง ก็ต้องหวังจะเดินให้เป็นต่อ ให้มีทางเล่นสะดวก ไม่อึดอัด ตั้งแต่ต้นกระดาน การขึ้นหมากก้าวแรก ฝ่ายเรามี7 วิธี • 25-21 • 25-22 • 26-22 • 26-23 • 27-23 • 27-24 • 28-24
ฝ่ายเขาก็มี 7 วิธี ทำนองเดียวกัน รวมต่างฝ่ายเดินคนละก้าว 7 คูณ7 ได้49 วิธี สรุปการเดินหมาก หนึ่งก้าวแรก สองฝ่ายมี 49 แบบ การขึ้นหมากสองก้าวแรก เมื่อเดินก่อน มีหลายแบบที่เป็นไปได้ทั้งหมด 32 กระบวนท่า • 25-22 22-18 • 25-22 29-25 • 25-22 26-23 • 25-22 27-23 • 25-22 27-24 • 25-22 28-24 • 25-22 22-17 • 25-21 29-25 • 25-21 26-22 • 25-21 26-23 • 25-21 27-23 • 25-21 27-24 • 25-21 28-24 • 25-21 21-17 • 25-21 30-25 • 26-22 22-17 • 26-22 22-18 • 26-22 31-26 • 26-22 27-23 • 26-22 27-24 • 26-22 28-24 • 26-23 30-26 • 26-23 31-26 • 26-23 23-19 • 26-23 27-24 • 26-23 28-24 • 27-23 31-27 • 27-23 32-27 • 27-23 28-24 • 27-23 23-18 • 27-23 23-19 • 28-24 32-28
จะเห็นว่า สองก้าวแรก ฝ่ายเราเดินได้ 32 วิธี ฝ่ายเขาเดินได้ 32 วิธี เหมือนกัน ดังนั้น ถ้าต่อสู้กัน สองก้าวแรก จะมีวิธีรวมทั้งสิ้นที่เป็นไปได้ 32 คูณ32 เท่ากับ 1024 วิธี แค่เดินฝ่ายละสองก้าว มี1024 แบบแล้ว การเปิดรูปหมาก คิดกันที่5 ก้าวแรก ย่อมมีหลายวิธี ย่อมมีเกิน 1024 แบบ อย่างแน่นอน รูปหมาก 5 ก้าวแรก มีหมากที่นิยม มีดังนี้
1. มาตรฐาน
25-22 22-18 29-25 25-22 26-23
2. อีปุ้ม
25-22 22-18 29-25 25-22 27-23
3. สามเรียง
25-22 22-18 29-25 26-22 28-24
4. สี่สุกร
25-21 26-22 27-23 28-24 25-29
5. สีเรียง
25-22 29-25 25-21 26-23 28-24
6. สี่ขุนพล
25-22 29-25 25-21 27-23 28-24
7. โจร
25-22 22-17 17-13 27-23 29-25
8. สามเหลี่ยม
26-23 31-26 28-24 25-21 29-25
9. สี่ทหารเสือ
25-22 29-25 25-21 26-23 27-24
หมาก5 ก้าวแรกที่ไม่ค่อยนิยม
เพราะเล่นยาก ยกตัวอย่าง เช่น
 • แม่เล้า
27-23 28-24 32-27 25-22 25-22
 • จิ้งจก
25-22 29-25 25-21 26-23 22-17
 • หมากอีแมะ
27-23 28-24 32-28 25-22 29-25
 • หมากผสมวายคู่
27-23 31-27 25-21 29-25 26-22
หมากไม่มีสกุล คือหมากที่เดินไป
ร้องไห้ไป มันไม่ดีเลย แพ้เป็นประจำ เช่น
 • 25-21 30-25 26-22 27-24 31-27
 • 25-21 30-25 26-22 31-26 27-23
 • 27-24 31-27 26-23 24-20 30-26
 • 26-22 31-26 27-23 32-27 28-24
 • 25-21 30-25 27-24 31-27 26-23
 • 26-22 27-24 30-26 26-23 31-27
หมากไม่มีสกุลรูปกระจัดกระจายไม่รัดกุม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอบคุณค่ะ